วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

นครวัด

นครวัด

ชื่อทางการ: นครวัด Angkor Wat
ที่อยู่: เมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
พิกัดบนแผนที่: 13°24'45"N 103°52'0"E
พื้นที่: 2.5 ตารางกิโลเมตร

จำนวนนักท่องเที่ยว:
ปี พ.ศ.2554 คาดการณ์ 2.93 ล้านคน
ปี พ.ศ.2553 = 2.50 ล้านคน
ปี พ.ศ.2552 = 2.16 ล้านคน
ปี พ.ศ.2551 = 2.12 ล้านคน

บทบาท:นครวัดปัจจุบันคือสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของกัมพูชาและของโลก
เป็นสถานที่ที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปะของอารยธรรมขอมและกัมพูชา
และองค์กร UNESCO ได้คุ้มครอง
ให้เป็น มรดกโลก และมีการบูรณะ
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้กลับคืน
สภาพเดิม ที่สวยงามและอลังการ
 นครวัด อดีต 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งจัดอันดับใหม่จาก The New Open World Corporation
สถานที่ตั้ง จังหวัดเสียมราฐ หรือเสียมเรียบ ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถือว่าเป็น สัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาและ
เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวเขมร จึงทำให้มีรูปของนครวัดอยู่บนธงชาติของ ประเทศกัมพูชา ธงชาติกัมพูชา
และที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในกัมพูชา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางหลั่งไหลเข้ามา
เยี่ยมชม นครวัด อย่างไม่ขาดสาย
ข้อมูลนครวัด

ข้อมูลนครวัด 

ข้อมูลนครวัด แต่นครวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู เพื่อถวายแด่พระวิษณุ ถูกสร้างในรัชสมัยของ
พระเจ้าชัยสุริยวรมัน ที่ 2 ตรงกับปีพุทธศักราช 1720 มีลักษณะทางสถาปัตยากรรมคล้ายรูปทรงปิรามิด 3 ชั้น
โดยมียอดเป็นลักษณะหอคอย 9 ยอด โดยครอบคลุมเนื้อที่รอบปราสาทถึง 2.5 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลสถาปัตยกรรม นครวัดออกแบบและสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมขั้นสูง และเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมยกย่อง
ให้ชาวขอม ทั้งในเชิง ศิลปะ ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นมีการจัดวางแท่นบูชา ให้สัมพันธ์กับดวงจันทร์และ
ดวงอาทิตย์ หรือแท่นบูชาที่มีลักษณะเป็นวงกลมแทนสัญลักษณ์ ของโลก พื้นดิน และยังถูกล้อมรอบด้วยหิน 360
ก้อนแทนจำนวนวันใน 1 ปี ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญและน่าทึ่งอีกมากที่ถูกวิจัยและเผยแพร่ออกมา
ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร กว้าง 80 เมตร ประกอบด้วยปราสาท 5 ปราสาท ตั้งเป็นฐาน 4 หลัง
และมีจุดศูนย์กลาง 1 หลังตั้งบนฐานสูงตามคติของจักรวาล ใช้เวลาก่อสร้าง 35-37 ปีและใช้เวลาในการวางแผน
และเตรียมการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 5 ปี

นครธม

ในปี พุทธศักราชที่ 1720 เมืองอังกอร์ได้ถูกรุกราน จากชาวจาม (Chams) ซึ่งเป็นศัตรูของชาวขอม จนทำให้
พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังนครหลวง หรือเสียมเรียบในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือ
ของนครวัด หลังจากนั้น พุทธศักราชที่ 1724 พระองค์และเหล่ารัชทายาทได้สร้าง นครธม และ ปราสาทบายนและสถาปณาขึ้นเป็น เมืองหลวงแห่งชาวขอม ซึ่งงดงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ นครวัด

ประวัติโดยสังเขป

นครวัด

นครวัด จากมุมสูง
• พุทธศักราชที่ 1656 - 1693 นครวัดถูกออกแบบและก่อสร้างใน รัชสมัย พระเจ้าชัยสุริยวรมัน ที่ 2• พุทธศักราชที่ 1693 เป็นรัชสมัยของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่นับถือ
  ศาสนาพุทธนิกายหินยาน
• พุทธศักราชที่ 1720 นครวัดถูกรุกรานจากชาวจาม
• พุทธศักราชที่ 1724 พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7 ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังนครหลวงและก่อสร้าง นครธมและบายน
• พุทธศักราชที่ 1768 เป็นรัชสมัยของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ทรงนับถือศาสนาฮินดู ไศวนิกาย มีการทำลาย
  สัญลักษณ์ของ พระพุทธศาสนาเสียหายมากมาย
• พุทธศักราชที่ 1974 พระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ของกรุงศรีอยุธยาเข้าโจมตีเมืองพระนคร ทำให้
  ต้องย้ายเมืองหลวงสู่เมืองพนมเปญ (เมืองหลวงปัจจุบันของกัมพูชา) ในปี พ.ศ.1975
• พุทธศักราชที่ 2401 อังรี มูโอต์ (Henri Mouhot) นักสำรวจชาวฝรั่งเศส เผยโฉม นครวัด นครธม แก่ชาวโลก
  โดยวาดภาพสเก็ตต์ถึงหลายสัปดาห์ และส่งไปตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของ อังกฤษและฝรั่งเศส
• พุทธศักราชที่ 2535 องค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้ นครวัด เป็นมรดกโลก และจึงกลายมาเป็น
  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น